InterPayroll

 • Salarisspecialisten

 • Arbeidsjuristen

 • Pensioenjuristen

De Dienstverlening van InterPayroll

In tegenstelling tot de vele andere aanbieders zijn salarisadministraties bij ons geen bijproduct, maar een hoofdactiviteit. InterPayroll verzorgt voor kleine en grote ondernemingen de volledige salarisadministratie, inclusief de aangiften loonheffingen en pensioenen.  Arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenadvies wordt in nauwe samenwerking gedaan met ons vaste netwerkteam van arbeids- en pensioenjuristen.
Onze partner voor arbeidsrecht is DRW Juridische Diensten www.drwjuridischediensten.nl

 • InterPayroll Salaris Online

Een standaard en volledig salarisverwerkingspakket geschiedt tegen vaste tarieven en bestaat uit de periodieke salarisberekening, het samenstellen en indienen van de loon- en pensioenaangiften en de vervaardiging van diverse rapporten.

Het uitbesteden van de salarisadministratie levert u een aanzienlijke kostenbesparing op. Waarom een salarisadministrateur in dienst nemen en investeren in opleiding, bijscholing en salarissoftware, terwijl u op een gespecialiseerd team kunt terugvallen met up-to-date kennis op het gebied van salarissen, belastingrecht, pensioenen en arbeidsrecht ?  Niet alleen helpen we bedrijven met het reduceren van hun personeelskosten, maar we zijn ook de huisjurist om u bij te staan in personeelskwesties.

Geen verborgen kosten, we werken met vaste tarieven.

Aan het begin van het jaar weet u de vaste kosten voor het hele jaar!

Met InterPayroll Salaris Online vindt de salarisadministratie volledig online plaats. Nadat de salarisverwerking is gedaan, ontvangen u en uw werknemers een email dat de salarisspecificatie klaarstaat. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot het systeem en de werknemer bepaalt dus zelf waar en wanneer hij zijn digitale loonstrook wilt inzien en of hij deze wilt uitprinten. Hiermee wordt op printkosten en porti bespaard. Tevens worden alle salarisadministratie gegevens zeven jaar lang online bewaard.

 • Salarisadministratie

 • Alle cao’s en branches kunnen door ons worden verwerkt
 • Ook speciale regelingen, zoals artiestenregeling en 30%-regeling
 • Digitale loonstrook
 • Standaardpakket is met diverse opties uit te breiden, onder meer HR en ESS
 • Advies en ondersteuning

 • Standaard pakket

 • digitale loonstrook
 • loonaangifte
 • pensioenaangifte
 • betaallijst
 • loonjournaal
 • jaaropgaaf
 • diverse andere rapporten

 • Personeelszaken: digitaal dossier

 • Van papieren dossiers naar digitale of elektronische dossiers
 • Registratie van alle relevante personeel- en salarisgegevens
 • Verlofaanvragen en -registratie
 • Verzuimregistratie
 • Registratie van verstrekte goederen
 • Uploaden van documenten

In Salaris Online maakt u uw personeelsdossiers digitaal aan en kunt u de werknemer toegang verstrekken tot zijn digitale dossier. We geven enkele voorbeelden van de voordelen hiervan. Het online goedkeuren van verlofaanvragen is sneller en praktischer geregeld, actueel beschikbaar saldo van wettelijk tegoed aan verlofdagen, mits bijgewerkt,  op het verslag van een functioneringsgesprek kan de werknemer direct reageren als hij het er niet mee eens is en per werknemer is bekend welke goederen ter beschikking zijn gesteld.

    • Uw voordelen op een rij:

    • De salarissen van uw personeel worden met kennis van zaken verwerkt, dus betrouwbare output.
    • Door uitbesteding bespaart u op [weggegooide] scholingskosten. De salarisadministratie is onderhevig aan constant veranderende wet- en regelgeving. Dit vraagt om continue bijscholing. En bijscholing van werknemers kost u geld en bij vertrek nemen ze die kennis mee. Vraag u dan ook serieus af wat u hiermee bent opgeschoten.
    • Integratie met HRM processen.
    • U bespaart op print- en verzendkosten.
    • Alle salarisadministratie gegevens worden zeven jaar online bewaard en u en uw werknemers kunnen deze  steeds inzien. Dus jaaropgaven van voorgaande jaren zijn gewoon online te raadplegen.
    • Alle salarisadministratie gegevens zijn snel beschikbaar voor uw accountant.
    • Grafische weergave van de loonkosten per afdeling.

    • Hulp bij problemen met uw werknemer of belastingdienst

  • Uw werknemer meldt zich na een conflict ziek, houdt zich niet aan de regels?
  • Werknemers worden gepest of andere vormen van misdraging?
  • U krijgt belastingcontrole en uw salarisadministratie is niet op orde?
  • U heeft naheffingsaanslagen loonbelasting/loonheffingen ontvangen?
  • U heeeft geen pensioenpremies ingehouden of betaald?
  • U heeft een ander probleem met uw werknemer of de belastingdienst?
   GOED DAT U ONS HEEFT GEVONDEN! Neem vandaag contact met ons op om voor u aan de slag te gaan.

   • Personeel: aannemen, belonen, ontslaan

   Bij het aannemen, belonen en ontslaan van personeel komt een heleboel kijken. Met alleen een goed gesprek of wederzijdse instemming bent u er nog niet. Hetgeen mondeling is overeengekomen zal veelal schriftelijk moeten worden vastgelegd  en/of u dient te handelen overeenkomstig de voor u geldende cao.  Hier heeft u onze specifieke kennis bij nodig, u wilt immers niet in een valkuil terecht komen, toch? Aarzel dan ook niet om ons te contacteren voor:

    • Samenstellen arbeidsovereenkomst
    • Advies arbeidsvoorwaardenpakket
    • Advies en Hulp bij conflicten
    • Advies fiscaal voordelig belonen van uw werknemers
    • Advies bij het afsluiten van pensioencontracten
    • Advies en ondersteuning bij ontslagprocedures

   Voor alle arbeidsgerelateerde zaken wordt nauw samengewerkt met onze partner DRW Juridische Diensten

   • InterPayroll Interim

   InterPayroll Interim is er om tijdelijk of permanent uw salarisadministratie bij u op locatie te verzorgen of ondersteuning te bieden bij het  eindejaarwerk. Hierbij moet u denken aan het verzorgen van de grootboekaansluitingen en controle op afdrachten. Dit gebeurt door onze finance  professionals met de unieke kennis van zowel financiële als salarisadministraties.

   • Payrolling

   Wat is payrolling?

   Payrolling is een concept waarbij de werkgever zelf een kandidaat selecteert en afspraken maakt omtrent het te verdienen salaris en andere arbeidsvoorwaarden.  Is er overeenstemming bereikt met de werknemer of zzp-er, dan wordt hij of zij via het payrollbedrijf in dienst genomen. Hierdoor neemt het payrollbedrijf het  juridisch werkgeverschap over en zorgt voor betaling van het salaris en de loonheffingen. Deze constructie is met name handig voor het inzetten van ZZP-ers voor een tijdelijke opdracht. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden

   Wat zijn de kosten als u InterPayroll inzet voor uw salarisverwerking?

   Bel ons of stuur een e-mail.

   Wij rekenen het voor u uit!