InterPayroll

 • Salarisspecialisten Arbeidsjuristen Pensioenjuristen

De Dienstverlening van InterPayroll

In tegenstelling tot de vele andere aanbieders zijn salarisadministraties bij ons geen bijproduct, maar een hoofdactiviteit. InterPayroll verzorgt voor kleine en grote ondernemingen de volledige salarisadministratie, inclusief de aangiften loonheffingen en pensioenen.  Arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenadvies wordt in nauwe samenwerking gedaan met ons vaste netwerkteam van arbeids- en pensioenjuristen.

InterPayroll Salarisverwerking

Een standaard en volledig salarisverwerkingspakket geschiedt tegen vaste tarieven en bestaat uit de periodieke salarisverwerking en het samenstellen en indienen van de loon- en pensioenaangiften.

Het uitbesteden van de salarisadministratie levert u een aanzienlijke kostenbesparing op: u hoeft geen salarisadministrateur in dienst te nemen, waardoor u niet de steeds terugkerende kosten van opleiding, bijscholing en salarissoftware heeft. In plaats hiervan kunt u terugvallen op een gespecialiseerd team met up-to-date kennis op het gebied van salarissen, belastingrecht, pensioenen en arbeidsrecht. Andere voordelen van het uitbesteden zijn: dat u personeelskwesties met een onafhankelijke professional kunt bespreken en de flexibiliteit als u minder werknemers nodig heeft. Want een salarisadministrateur ontslaan, omdat deze minder te doen heeft, gaat niet zonder slag of stoot!

Geen verborgen kosten, we werken met vaste tarieven.

Aan het begin van het jaar weet u de vaste kosten voor het hele jaar!

 • Salarisadministratie

 • Alle cao’s en branches kunnen door ons worden verwerkt
 • Ook speciale regelingen, zoals artiestenregeling en 30%-regeling
 • Digitale loonstrook
 • Standaardpakket is met diverse opties uit te breiden, onder meer HR en ESS
 • Advies en ondersteuning
 •  
 • Standaard pakket

 • digitale loonstrook
 • loonaangifte
 • pensioenaangifte
 • betaallijst
 • loonjournaal
 • jaaropgaaf
 • diverse andere rapporten
 • Personeelszaken: digitaal dossier

 • Van papieren dossiers naar digitale of elektronische dossiers
 • Registratie van alle relevante personeel- en salarisgegevens
 • Verlofaanvragen en -registratie
 • Verzuimregistratie
 • Registratie van verstrekte goederen
 • Uploaden van documenten

In Salaris Online maakt u uw personeelsdossiers digitaal aan en kunt u de werknemer toegang verstrekken tot zijn digitale dossier. We geven enkele voorbeelden van de voordelen hiervan. Het online goedkeuren van verlofaanvragen is sneller en praktischer geregeld, actueel beschikbaar saldo van wettelijk tegoed aan verlofdagen, mits bijgewerkt,  op het verslag van een functioneringsgesprek kan de werknemer direct reageren als hij het er niet mee eens is en per werknemer is bekend welke goederen ter beschikking zijn gesteld.

Uw voordelen op een rij:

 • De salarissen van uw personeel worden met kennis van zaken verwerkt, dus betrouwbare output.
 • Door uitbesteding bespaart u op [weggegooide] scholingskosten. De salarisadministratie is onderhevig aan constant veranderende wet- en regelgeving. Dit vraagt om continue bijscholing. En bijscholing van werknemers kost u geld en bij vertrek nemen ze die kennis mee. Vraag u dan ook serieus af wat u hiermee bent opgeschoten.
 • Integratie met HRM processen.
 • U bespaart op print- en verzendkosten.
 • Alle salarisadministratie gegevens worden zeven jaar online bewaard en u en uw werknemers kunnen deze  steeds inzien. Dus jaaropgaven van voorgaande jaren zijn gewoon online te raadplegen.
 • Alle salarisadministratie gegevens zijn snel beschikbaar voor uw accountant.
 • Grafische weergave van de loonkosten per afdeling.

Hulp bij problemen met uw werknemer of belastingdienst

 • Uw werknemer meldt zich na een conflict ziek, houdt zich niet aan de regels?
 • Werknemers worden gepest of andere vormen van misdraging?
 • U krijgt belastingcontrole en uw salarisadministratie is niet op orde?
 • U heeft naheffingsaanslagen loonbelasting/loonheffingen ontvangen?
 • U heeft geen pensioenpremies ingehouden of betaald?

U heeft een ander probleem met uw werknemer of met de belastingdienst?
Neem vandaag nog contact met ons op om voor u aan de slag te gaan.

Personeel: aannemen, belonen, ontslaan

Bij het aannemen, belonen en ontslaan van personeel komt een heleboel kijken. Met alleen een goed gesprek of wederzijdse instemming bent u er nog niet. Hetgeen mondeling is overeengekomen zal veelal schriftelijk moeten worden vastgelegd  en/of u dient te handelen overeenkomstig de voor u geldende cao.  Hier heeft u onze specifieke kennis bij nodig, u wilt immers niet in een valkuil terecht komen, toch? Aarzel dan ook niet om ons te contacteren voor:

   • Samenstellen arbeidsovereenkomst
   • Advies arbeidsvoorwaardenpakket
   • Advies en Hulp bij conflicten
   • Advies fiscaal voordelig belonen van uw werknemers
   • Advies bij het afsluiten van pensioencontracten
   • Advies en ondersteuning bij ontslagprocedures

InterPayroll Interim

InterPayroll Interim is er om tijdelijk of permanent uw salarisadministratie bij u op locatie te verzorgen of ondersteuning te bieden bij het  eindejaarwerk. Hierbij moet u denken aan het verzorgen van de grootboekaansluitingen en controle op afdrachten. Dit gebeurt door onze finance  professionals met de unieke kennis van zowel financiële als salarisadministraties.

Wat zijn de kosten als u InterPayroll inzet voor uw salarisverwerking?

Bel ons of stuur een e-mail. Wij rekenen het voor u uit!