InterPayroll

 • Salarisspecialisten

 • Arbeidsjuristen

 • Pensioenjuristen

De Dienstverlening van InterPayroll

In tegenstelling tot de vele andere aanbieders zijn salarisadministraties bij ons geen bijproduct, maar een hoofdactiviteit. InterPayroll verzorgt voor kleine en grote ondernemingen de volledige salarisadministratie, inclusief de aangiften loonheffingen en pensioenen.  Arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenadvies wordt in nauwe samenwerking gedaan met ons vaste netwerkteam van arbeids- en pensioenjuristen.
Onze partner voor arbeidsrecht is DRW Juridische Diensten www.drwjuridischediensten.nl

 • InterPayroll Salaris Online

Een standaard en volledig salarisverwerkingspakket geschiedt tegen vaste tarieven en bestaat uit de periodieke salarisberekening, het samenstellen en indienen van de loon- en pensioenaangiften en de vervaardiging van diverse rapporten.

Het uitbesteden van de salarisadministratie levert u een aanzienlijke kostenbesparing op. Waarom een salarisadministrateur in dienst nemen en investeren in opleiding, bijscholing en salarissoftware, terwijl u op een gespecialiseerd team kunt terugvallen met up-to-date kennis op het gebied van salarissen, belastingrecht, pensioenen en arbeidsrecht ?  Niet alleen helpen we bedrijven met het reduceren van hun personeelskosten, maar we zijn ook de huisjurist om u bij te staan in personeelskwesties.

Geen verborgen kosten, we werken met vaste tarieven.

Aan het begin van het jaar weet u de vaste kosten voor het hele jaar!

Met InterPayroll Salaris Online vindt de salarisadministratie volledig online plaats. Nadat de salarisverwerking is gedaan, ontvangen u en uw werknemers een email dat de salarisspecificatie klaarstaat. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot het systeem en de werknemer bepaalt dus zelf waar en wanneer hij zijn digitale loonstrook wilt inzien en of hij deze wilt uitprinten. Hiermee wordt op printkosten en porti bespaard. Tevens worden alle salarisadministratie gegevens zeven jaar lang online bewaard.

 • Salarisadministratie

 • Alle cao’s en branches kunnen door ons worden verwerkt
 • Ook speciale regelingen, zoals artiestenregeling en 30%-regeling
 • Digitale loonstrook
 • Standaardpakket is met diverse opties uit te breiden, onder meer HR en ESS
 • Advies en ondersteuning

 • Standaard pakket

 • digitale loonstrook
 • loonaangifte
 • pensioenaangifte
 • betaallijst
 • loonjournaal
 • jaaropgaaf
 • diverse andere rapporten

 • Personeelszaken: digitaal dossier

 • Van papieren dossiers naar digitale of elektronische dossiers
 • Registratie van alle relevante personeel- en salarisgegevens
 • Verlofaanvragen en -registratie
 • Verzuimregistratie
 • Registratie van verstrekte goederen
 • Uploaden van documenten

In Salaris Online maakt u uw personeelsdossiers digitaal aan en kunt u de werknemer toegang verstrekken tot zijn digitale dossier. We geven enkele voorbeelden van de voordelen hiervan. Het online goedkeuren van verlofaanvragen is sneller en praktischer geregeld, actueel beschikbaar saldo van wettelijk tegoed aan verlofdagen, mits bijgewerkt,  op het verslag van een functioneringsgesprek kan de werknemer direct reageren als hij het er niet mee eens is en per werknemer is bekend welke goederen ter beschikking zijn gesteld.

    • Uw voordelen op een rij:

    • De salarissen van uw personeel worden met kennis van zaken verwerkt, dus betrouwbare output.
    • Door uitbesteding bespaart u op [weggegooide] scholingskosten. De salarisadministratie is onderhevig aan constant veranderende wet- en regelgeving. Dit vraagt om continue bijscholing. En bijscholing van werknemers kost u geld en bij vertrek nemen ze die kennis mee. Vraag u dan ook serieus af wat u hiermee bent opgeschoten.
    • Integratie met HRM processen.
    • U bespaart op print- en verzendkosten.
    • Alle salarisadministratie gegevens worden zeven jaar online bewaard en u en uw werknemers kunnen deze  steeds inzien. Dus jaaropgaven van voorgaande jaren zijn gewoon online te raadplegen.
    • Alle salarisadministratie gegevens zijn snel beschikbaar voor uw accountant.
    • Grafische weergave van de loonkosten per afdeling.

    • Hulp bij problemen met uw werknemer of belastingdienst

  • Uw werknemer meldt zich na een conflict ziek, houdt zich niet aan de regels?
  • Werknemers worden gepest of andere vormen van misdraging?
  • U krijgt belastingcontrole en uw salarisadministratie is niet op orde?
  • U heeft naheffingsaanslagen loonbelasting/loonheffingen ontvangen?
  • U heeeft geen pensioenpremies ingehouden of betaald?
  • U heeft een ander probleem met uw werknemer of de belastingdienst?
   GOED DAT U ONS HEEFT GEVONDEN! Neem vandaag contact met ons op om voor u aan de slag te gaan.

   • Personeel: aannemen, belonen, ontslaan

   Bij het aannemen, belonen en ontslaan van personeel komt een heleboel kijken. Met alleen een goed gesprek of wederzijdse instemming bent u er nog niet. Hetgeen mondeling is overeengekomen zal veelal schriftelijk moeten worden vastgelegd  en/of u dient te handelen overeenkomstig de voor u geldende cao.  Hier heeft u onze specifieke kennis bij nodig, u wilt immers niet in een valkuil terecht komen, toch? Aarzel dan ook niet om ons te contacteren voor:

    • Samenstellen arbeidsovereenkomst
    • Advies arbeidsvoorwaardenpakket
    • Advies en Hulp bij conflicten
    • Advies fiscaal voordelig belonen van uw werknemers
    • Advies bij het afsluiten van pensioencontracten
    • Advies en ondersteuning bij ontslagprocedures

   Voor alle arbeidsgerelateerde zaken wordt nauw samengewerkt met onze partner DRW Juridische Diensten

   • InterPayroll Interim

   InterPayroll Interim is er om tijdelijk of permanent uw salarisadministratie bij u op locatie te verzorgen of ondersteuning te bieden bij het  eindejaarwerk. Hierbij moet u denken aan het verzorgen van de grootboekaansluitingen en controle op afdrachten. Dit gebeurt door onze finance  professionals met de unieke kennis van zowel financiële als salarisadministraties.

   • Payrolling

   Wat is payrolling?

   Definitie van payrolling in het Burgerlijk Wetboek

   De Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab) treedt in werking op 1 januari 2020. Met deze wet zijn onder andere bepalingen over payrolling in het Burgerlijk Wetboek opgenomen.

   Volgens de definitie is payrolling een speciale vorm van een uitzendovereenkomst waarbij sprake is van de volgende verschillen:

   • Bij de uitzendovereenkomst zoekt het uitzendbureau een voor de opdrachtgever (inlener) geschikte werknemer op de arbeidsmarkt. Bij payrolling heeft het payrollbedrijf hier geen bemoeienis mee. De opdrachtgever (inlener) of een derde zorgt zelf voor een geschikte werknemer.
   • Het uitzendbureau kan een uitzendkracht ook voor andere werkgevers laten werken. Bij payrolling is daarvoor toestemming nodig van de opdrachtgever (inlener).
   • De Wab regelt dat voor een nieuwe of bestaande payroll werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor een werknemer die werkt in een gelijke of gelijkwaardige functie bij de opdrachtgever (inlener).
   • Het lichtere arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst – zoals het uitzendbeding – is vanaf 1 januari 2020 niet langer van toepassing op een payroll overeenkomst. Het is dan ook van belang dat er per werknemer wordt vastgesteld of er sprake is van een payroll werknemer of een uitzendkracht.
   • Voor de payroll werknemer geldt code aard arbeidsverhouding 82 en voor de uitzendkracht geldt code aard arbeidsverhouding 11.

   Bron: Belastingdienst | Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 – Uitgave 2, 10 januari 2020

   Wat zijn de kosten als u InterPayroll inzet voor uw salarisverwerking?

   Bel ons of stuur een e-mail.

   Wij rekenen het voor u uit!