Mantelzorgers en werkgevers niet bekend met verlofregeling

Werknemers die de zorg voor een naaste combineren met een baan, weten vaak niet dat ze recht hebben op vrije dagen. Maar ook werkgevers blijken niet op de hoogte te zijn van de wettelijke verlofregeling hieromtrent. Dit getuigt van slecht werkgeverschap.

Werknemers die de zorg voor een naaste combineren met een baan, weten vaak niet dat ze recht hebben op vrije dagen. Maar ook werkgevers blijken niet op de hoogte te zijn van de wettelijke verlofregeling hieromtrent. Dit getuigt van slecht werkgeverschap.

Deze conclusie trekt CNV Dienstenbond uit een onderzoek onder zijn leden, waarvan de resultaten op 3 juni 2013 zijn gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer 80 procent van de werkende mantelzorgers moeilijkheden ondervindt bij het combineren van hun baan en zorgtaken. Bijna een derde geeft aan dat mantelzorg op het werk niet bespreekbaar is, aldus CNV Dienstenbond.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg houdt in dat iemand langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. De mantelzorger heeft dus een persoonlijke relatie met degene die zorg nodig heeft. Bovendien gaat het om langdurige en intensieve zorg. Doorgaans minstens acht uur per week of langer dan drie maanden. Vaak duurt mantelzorg nog langer en is het behoorlijk intensief. Mantelzorgers kiezen niet voor de zorgtaken. Het overkomt hen als het ware doordat een dierbare hulp nodig blijkt te hebben.

Goed werkgeverschap: oplossingen voor de werkgever met mantelzorgers

Als gevolg van de vergrijzing zal mantelzorg de komende jaren steeds meer voorkomen. U zult dus steeds vaker te maken krijgen met werknemers die naast hun werk nog de nodige uren aan intensieve zorg verlenen. Om te voorkomen dat deze werknemers binnen de kortste keren overbelast raken en ziek thuis zitten, is het belangrijk om in overleg tot een werkbare situatie te komen. Het is daarom belangrijk dat zowel werkgevers en mantelzorgers goed op de hoogte zijn van de verlofregelingen die ze kunnen benutten. De werkgever kan de mantelzorger tegemoetkomen met flexibele werktijden, het bieden van de mogelijkheid om [tijdelijk] minder uren te werken en de medewerker [tijdelijk] minder of andere taken en verantwoordelijkheden te geven.

Mantelzorgers niet goed geïnformeerd over de mogelijkheid om fiscaal gunstig te erven van hun ouder

De insteek van de regering is dat kinderen zo veel mogelijk voor hun [zieke] ouders zorgen. Om dat te stimuleren is in 2010 de Successiewet [nu Erfwet] aangepast. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunnen kinderen/mantelzorgers fiscaal gunstig van hun ouder erven. Echter, mantelzorgers zijn niet goed geïnformeerd over de mogelijkheid om fiscaal gunstig te erven van hun ouder en bovendien is de wetgeving gebrekkig en onduidelijk.

Aldus worden mantelzorgers geconfronteerd met onrechtvaardige situaties vanwege onbekendheid met de verlofregeling en de mogelijkheid van fiscaal gunstig erven. Op de website van Mezzo is uitgebreide informatie te vinden over mantelzorg.  www.mezzo.nl