Moskee valt onder kerkenvrijstelling OZB

Moskee valt onder kerkenvrijstelling

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat voor de moskee de kerkenvrijstelling van toepassing is en vernietigt de aanslag OZB.

In geschil zijn de ontvangen WOZ-beschikking en de aanslag OZB voor belastingjaar 2015.De vraag was of de moskee
in hoofdzaak, dat wil zeggen voor 70% of meer, bestemd is voor de openbare eredienst en daarom moet worden
vrijgesteld van OZB op grond van de regeling voor uitgezonderde objecten Wet WOZ.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde op 25 januari 2017 dat de kerkenvrijstelling niet van toepassing is op de
moskee, omdat de moskee niet voor ten minste 70% is bestemd voor de openbare eredienst en dat de conferentieruimte niet bedoeld is voor de openbare eredienst.

Echter, Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat het moskeegebouw voor ten minste 70% voor de openbare eredienst wordt gebruikt,zodat is voldaan aan het criterium ‘in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst’. Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de conferentieruimte ook wordt gebruikt voor openbare erediensten. Belanghebbende heeft geloofwaardig verklaard dat de lezingen die in de conferentieruimte plaatsvinden na het vrijdaggebed en de lezingen die op andere voor het Islamitisch geloof belangrijke dagen in de conferentieruimte plaatsvinden dusdanig in het verlengde liggen van de gebedsdiensten, dat zij onderdeel uitmaken van de openbare erediensten in de moskee. Op grond van het voorgaande is de kerkenvrijstelling van toepassing.

Uitspraak Hof Den Bosch, datum: 08-03-2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:1049 Nummer:17/00158