Nieuw huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het nieuwe Huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Belangrijk hierbij is:

Op 1 januari 2018 is het nieuwe Huwelijksvermogensrecht in werking getreden.
Belangrijk hierbij is:
1. Huwelijk vóór 1 januari 2018
2. Huwelijk vanaf 1 januari 2018
3. De beperkte gemeenschap
4. Voorhuwelijkse onderneming
5. U hoeft niet altijd naar de notaris!

Trouwen in algehele gemeenschap van goederen en aangaan geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst notaris

Wie in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan,
hoeft straks niet meer naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden. Een verklaring bij de ambtenaar
van de burgerlijke stand is dan voldoende. Dit is de inhoud van het wetsvoorstel van minister Dekker.
In april 2018 is meer bekend.

Huwelijkse voorwaarden

Sinds 1 januari 2018 trouwen mensen automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Partners
die hiervan willen afwijken en wél in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten naar
de notaris om dit te laten vastleggen in een akte van huwelijkse voorwaarden. Hieraan zijn natuurlijk
notariskosten verbonden.

Besparing onnodige notariskosten

In zijn wetsvoorstel heeft minister Dekker ook vastgelegd dat de gang naar de notaris kan worden
vermeden door een verklaring in te dienen. Hierdoor wordt het mensen niet onnodig moeilijk gemaakt en
kunnen ze ook honderden euro’s aan notariskosten besparen.

Modelverklaring

Voor mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, komt er dan een modelverklaring die
uiterlijk één werkdag voor het huwelijk moet worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeente waar men wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Dit kan zowel op papier als digitaal.

Bron: www.rijksoverheid.nl Hier kunt u terecht voor meer algemene informatie.