Nieuwe regels vakantiedagentegoed

Welke vakantiedagen vervallen op 1 juli 2013 als de werknemer deze nog niet heeft opgenomen?
In de nieuwe regeling die sinds 1 januari 2012 geldt wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is vier maal het aantal werkdagen per week. Bij een fulltime dienstverband bestaat dus minimaal recht op

Nieuwe regels vakantiedagentegoed: u bent het toch niet vergeten?

Welke vakantiedagen vervallen op 1 juli 2013 als de werknemer deze nog niet heeft opgenomen?

In de nieuwe regeling die sinds 1 januari 2012 geldt wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is vier maal het aantal werkdagen per week. Bij een fulltime dienstverband bestaat dus minimaal recht op twintig vakantiedagen per jaar (4 x 5 dagen). Werkt de werknemer bijvoorbeeld 24 uur, dan heeft hij wettelijk recht op minimaal 96 uur vakantie (4 x 24 uur) per jaar. De meeste werknemers hebben daarnaast nog recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Deze zijn vaak geregeld in de arbeidsovereenkomst of in de cao.

Vakantiedagentegoed binnen zes maanden opnemen
De vakantiedagen die op 1 juli 2013 vervallen zijn de wettelijke vakantiedagen die de werknemer in 2012 heeft opgebouwd, maar nog niet heeft opgenomen. Volgens de nieuwe regels geldt dat vanaf 1 januari 2012 werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Echter, voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt de nieuwe regeling niet. Voor deze extra vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. De verjaringstermijn van vakantiedagen wordt berekend vanaf 31 december van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Bovenwettelijke dagen die zijn opgebouwd in 2012 vervallen dus pas op 31 december 2017.

Let op: voor zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd tot 1 januari 2012 geldt een vervaltermijn van vijf jaar.