Onderzoeksplicht bij ontbreken BTW nummer op factuur

Ondernemers die facturen ontvangen waarop het BTW nummer van de leverancier ontbreekt, lopen het risico dat de op de factuur vermelde BTW niet teruggevorderd kan worden.

Sterker nog: ontbreekt het BTW nummer op de factuur, dan geldt een onderzoekplicht.

Ondernemers die facturen ontvangen waarop het BTW nummer van de leverancier ontbreekt, lopen het risico dat de op de factuur vermelde BTW niet teruggevorderd kan worden. Sterker nog: ontbreekt het BTW nummer op de factuur, dan geldt een onderzoekplicht. Deze onderzoeksplicht werd nogmaals herhaald in de uitspraak van Rechtbank Noord Holland op 31 juli 2019: “..een ondernemer behoort onderzoek te doen als zijn grootste leverancier diverse facturen verstrekt zonder BTW identificatienummer. Er kan namelijk sprake zijn van BTW fraude, waardoor er geen recht is op aftrek van voorbelasting”.

Deze uitspraak geeft aanleiding om de factuurvereisten nogmaals onder de aandacht te brengen. Een factuur moet minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:
uw volledige naam en adres en die van uw afnemer
uw BTW en KvK nummer
de datum waarop de factuur is uitgereikt
een opeenvolgend factuurnummer (hiermee wordt doorlopende nummering bedoeld)
een omschrijving, hoeveelheid, aantal van de goederen of diensten die u hebt geleverd
de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
het factuurbedrag exclusief de btw
het btw-tarief dat u in rekening brengt
het btw bedrag
·        Het opmaken van de factuur in een andere muntsoort dan de euro is niet verboden. Dit zal zich vooral voordoen in het internationale handelsverkeer buiten de EURO zone.
·        Op de website van de belastingdienst staan ook de aangepaste regels voor facturen voor bijvoorbeeld margegoederen, btw verlegging en EU transacties.
 
Meer informatie en geraadpleegde bronnen:
Website Belastingdienst
Wet op de Omzetbelasting 1968, artikel 15 eerste lid sub a
Rechtbank Noord-Holland, uitspraak 31 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5926