Over ons

Onze activiteiten en filosofie

InterCount en InterPayroll zijn in 1996 opgericht te Amsterdam. De activiteiten van InterCount zien op administratieve- en fiscale diensten. InterPayroll houdt zich bezig met alles op het gebied van personeel. In onze filosofie past een klein en flexibel kantoor, maar wel groot ten aanzien van de kwaliteit en deskundigheid van de uit te voeren werkzaamheden. Omdat een bonuscultuur ons onbekend is en wij net als veel van onze cliënten zelf ook ondernemer zijn, kunnen we ons goed verplaatsen in de uitdagingen en ups and downs die het ondernemen met zich brengt. Dit uit zich in de persoonlijke betrokkenheid, zonder afbreuk te doen aan onze integriteit en beroepsethiek; begrippen die onlosmakelijk deel uitmaken van de wijze van bedrijfsvoering.

Onze werkwijze

Over onze werkwijze kunnen we kort zijn: afspraak is afspraak en onze tarieven zijn transparant. Deze vindt u terug onder het tabblad Tarieven.

U heeft geen opzegtermijn
Wij doen ook eenmalige klussen (uw boekhouding op orde brengen, achterstanden wegwerken, spoedhulp bij problemen met de belastingdienst).

Om u volledig op uw zaak te kunnen richten is het belangrijk dat uw administratieve en fiscale zaken goed zijn ondergebracht.  Heldere communicatie en duidelijke afspraken hierover zijn daarom gewenst.

In ons eerste kennismakingsgesprek bespreken we de voor u uit te voeren werkzaamheden. Na overeenstemming hierover gaan we aan de slag.  We zijn immers een overzichtelijke organisatie met korte lijnen en kunnen daarom snel doorpakken. U weet altijd wie uw contactpersoon is en van het kastje naar de muur gestuurd worden is hier volstrekt ondenkbaar. Ook dit is een voordeel ten opzichte van grote, logge, bonusgerichte organisaties.

Wet- en regelgeving wordt regelmatig gewijzigd en de uitvoering is vaak niet eenvoudig. Dit vraagt om continue bijscholing en regelmatig contact met diverse organisaties. Tevens wordt, ter waarborging van onze kwaliteit, intensief samengewerkt met andere professionals. Waar nodig wordt maatwerk geleverd.

Onze cliëntenkring

Onze cliëntenkring bestaat voornamelijk uit ondernemers in het midden en kleinbedrijf,  zakelijke dienstverlening  en vermogende particulieren. Daarnaast bedienen we enkele internationale (beursgenoteerde) ondernemingen.

Branches

Midden- en kleinbedrijf [MKB]
Het MKB – de motor van de Nederlandse economie – is niet alleen een zeer diverse, maar ook interessante branche die steeds weer voor nieuwe uitdagingen staat en waar ontwikkelingen razendsnel kunnen gaan.  We laten ons hier graag bij betrekken als uw sparring partner  en ondersteunen u met advies. Binnen het MKB hebben we onder meer cliënten in de retail, horeca, sport en entertainment en facilitaire dienstverlening.

Zakelijke dienstverlening en ZZP
De zakelijke dienstverlening kent een grote diversiteit. Gezien onze achtergrond bedienen we veel juristen en advocatenkantoren. Maar ook andere beroepsbeoefenaren, architecten en ICT ondernemingen zijn ruimschoots in onze klantenportefeuille vertegenwoordigd.

De zzp-er [zelfstandige zonder personeel] kan willekeurig welk beroep uitoefenen. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan wordt de wetgeving al vanaf 2018 beetje bij beetje aangepast. Enkele belangrijke aspecten die een rol spelen zijn: het uurloon, de arbeidsrelatie (Wet Deregulering Arbeidsrelatie), btw plicht en het urencriterium. De hoogte van het uurloon van de zzp-er kan bepalend zijn voor de vraag of er sprake is van zelfstandigheid of loondienst. Ten aanzien van de arbeidsrelatie is niet bepalend wat in de overeenkomst tussen de zzp-er en de opdrachtgever is overeengekomen, maar is de praktijk bepalend (hoe het er op de werkvloer aan toe gaat)! Gezien de steeds veranderende wetgeving omtrent zzp-ers, is het daarom goed om zekerheid vooraf te hebben.  U kunt uw  specifieke situatie aan de belastingdienst voorleggen of met ons contact opnemen.

De directeur-grootaandeelhouder [DGA]
De directeur-grootaandeelhouder [DGA]  heeft fiscaal een bijzondere positie en mag zich dan ook verheugen op speciale aandacht van de fiscus. Dit heeft zonder meer te maken met het risico dat de DGA privé en zakelijk handelen onvoldoende scheidt. Niet voor niets wordt continue geprocedeerd over vooral dit onzakelijk handelen door de DGA en rechtspraak hierover heeft geleid tot wetswijzigingen en zelfs nieuwe wetgeving. Een van onze specialismen is de stamrecht bv, waarover u op onze pagina InterCount meer leest. De oprichting van stamrecht bv’s is sinds 2014 niet meer mogelijk en vanaf 2018 zijn ook andere vormen van pensioen in eigen beheer afgeschaft. Voor vragen over uw bestaande stamrecht bv en het opbouwen van pensioen kunt u contact met ons opnemen. Het gaat om maatwerk en uw situatie kunnen we dan ook beter samen bespreken.

Internationaal

Het internationale handelsverkeer neemt alleen maar toe en is niet beperkt tot de EU. Nederland is een aantrekkelijk vestigingsland voor buitenlandse organisaties die zich in Europa willen vestigen, maar ook Nederlandse bedrijven slaan hun vleugels uit naar het buitenland. Onze internationale cliënten weten inmiddels dat bij grensoverschrijdend zaken doen er veel meer bij komt kijken dan een andere taal en lokale (handels-) cultuur. Zo heeft elk land haar eigen fiscale wetgeving, waar u natuurlijk mee te maken krijgt. In het onderdeel Belastingen vertellen we u hier meer over.

Particulieren

We zijn er zowel voor de klein verdieners als voor de vermogende particulieren. Zo kunt u bij ons terecht voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting, en voor advies omtrent uw pensioen. Hier kunt u nooit te vroeg mee beginnen.  We hebben een netwerk van pensioenspecialisten om u optimaal te adviseren.