Rentevoordeel personeelslening geen belast loon

Als een bedrijf een lening verstrekt aan zijn werknemer tegen een lagere rente dan een kredietverlener, dan geniet die werknemer een rentevoordeel. Echter, dit voordeel vormt zowel onder de werkkostenregeling als onder de overgangsregeling geen belast loon als

Als een bedrijf een lening verstrekt aan zijn werknemer tegen een lagere rente dan een kredietverlener, dan geniet die werknemer een rentevoordeel. Echter, dit voordeel vormt zowel onder de werkkostenregeling als onder de overgangsregeling geen belast loon als de werknemer die lening gebruikt voor een eigen woning.

In reactie op Kamervragen over onbelaste hypotheekrentekorting voor werknemers, heeft de staatssecretaris van Financiƫn uitgelegd dat voor deze fiscale behandeling is gekozen, omdat het in aanmerking nemen van het rentevoordeel in de loonbelasting tot renteaftrek binnen de eigenwoningregeling zou leiden. De staatssecretaris wijst erop dat aan een lagere rente op personeelsleningen voorwaarden zijn verbonden en dat de werkgever daarbij een administratieplicht heeft. Voor werkgevers die al op de werkkostenregeling zijn overgestapt, geldt voor het rentevoordeel een nihil waardering, waardoor het rentevoordeel dus niet koste gaat van de vrije ruimte. Voor werkgevers die nog niet zijn overgestapt op de werkkostenregeling, is het rentevoordeel vrijgesteld voor zover de werknemer de lening gebruikt voor zaken waarvoor volledig of bijna volledig een vrije vergoeding mogelijk is. Voor andere renteloze of laagrentende personeelsleningen gelden afwijkende regels. Welke regels dan van toepassing zijn, hangt wederom af van de vraag of een bedrijf de werkkostenregeling wel of niet toepast.

Van toepassing zijn artikel 13, lid 3-c van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 59 Uitvoeringsregeling Wet op de loonbelasting 2001.

Bron: ministerie van Financiƫn, 12 maart 2013, nr. DGB/2013/962U