Suriname voert BTW in per 1 juli 2018

Suriname voert btw in. Per 1 juli 2018 moet de invoering van btw

Per 1 juli 2018 moet de invoering van BTW een feit zijn. Dit is het streven van het Ministerie van Financiën van Suriname.

Suriname heeft een financieel probleem. Echter, de directeur van de Belastingdienst benadrukte dat met de invoering van de btw het niet de bedoeling is om de burger meer belasting te laten betalen.

Groeiende staatsschuld
De invoering van de BTW maakt onderdeel uit van een breder hervormingspakket dat het land uit de schulden moet helpen. In 2016 zijn hierover afspraken gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in verband met een toe te kennen noodkrediet en een krediet voor de langere termijn.

De overheidsfinanciën van Suriname zijn sinds 2014 in korte tijd sterk verslechterd. De staatsschuld steeg van iets meer dan een kwart van het bruto binnenlands product (bbp) naar meer dan 70 procent in 2016.

Kredietbeoordelaar Moody’s zei vorige maand dat Suriname snel maatregelen zal moeten treffen om haar overheidsfinanciën op orde te brengen, anders dreigt het land nog meer moeite te krijgen om de rente en aflossingen op haar groeiende staatsschuld te blijven voldoen. Volgens Moody’s zal de situatie zich stabiliseren, maar ziet geen snelle verbetering, omdat de regering niet in staat lijkt structurele hervormingen door te voeren.

Kredietbeoordelaar Fitch daarentegen verhoogde in februari dit jaar de verwachting voor de rating B- van negatief naar stabiel. Fitch wijst op de verbeterde macro-economische omstandigheden en publieke financiën, sinds hun laatste rapport van februari 2017.

Modernisering belastingwetten

Suriname is bezig met de hervorming van het Surinaamse belastingstelsel. Belangrijke heffingswetten zoals de
Inkomstenbelasting 1922, Wet Loonbelasting, Vermogensbelasting 1944 en Wet Tarief Invoerrechten 1996 moeten worden
gemoderniseerd en het voldoen aan belastingverplichtingen door bedrijven en burgers is eveneens een speerpunt.

Met de invoering van de BTW zal een verlaging van loon- en inkomstenbelasting voor werknemers en zelfstandigen
plaatsvinden. Via een verhoging van de belastingvrije som in combinatie met een verbreding van de tariefschijven zal volgens de Surinaamse regering de verschuiving kunnen worden gerealiseerd.

De wet moet eerst nog worden behandeld in De Nationale Assemblee en zal daarna worden ingevoerd. Het tarief dat de
Belastingdienst zal hanteren voor de btw is nog niet bekend en bepaald. Er zal wel worden gekeken naar welke tarieven er in de regio gehanteerd worden om zo een indicatie te krijgen. Op www.belastingdienst.sr wordt de gemeenschap geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de invoering van de BTW.

Bronnen:
www.belastingdienst.sr
www.srherald.com/suriname/2018/03/09/btw-moet-per-1-juli-een-feit-zijn/