Transitievergoeding bij ontslag

Ontslaat u een medewerker die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker een transitievergoeding. Om een andere baan of beroep te krijgen, gebruikt uw medewerker deze vergoeding voor (om)scholing of outplacement. De transitievergoeding is afhankelijk van

Wat verandert er?

Ontslaat u een medewerker die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker een transitievergoeding. Om een andere baan of beroep te krijgen, gebruikt uw medewerker deze vergoeding voor (om)scholing of outplacement.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat uw medewerker bij u in dienst is geweest:

§  Uw ontslagen medewerker krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding.

§  Heeft uw medewerker 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

§  Is uw medewerker 50 jaar of ouder? En heeft hij 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt niet als u een MKB bedrijf hebt met minder dan 25 werknemers.

§  De transitievergoeding is maximaal € 75.000. Verdient uw medewerker meer dan € 75.000? Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

Bron: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/transitievergoeding