InterCount

Bij InterCount kunt u terecht voor:

  • uw boekhouding en jaarrekening
  • belastingen en tax rulings
  • hulp bij belastingcontrole
  • interim opdrachten & support
  • stamrecht bv
  • liquidatie van uw onderneming

Boekhouding en jaarrekening: pakketoplossingen

Voor uw boekhouding bieden wij pakketoplossingen. Wij stellen uw jaarrekening samen en de aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting.

De pakketoplossingen zijn modulair. U bepaalt zelf of samen met ons wat het beste bij u past. U doet de boekhouding zelf of wij verwerken uw boekhouding, wij doen het samenstellen van de jaarrekening en de aangifte omzetbelasting, aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting.

Verwerken wij uw administratie, dan ontvangt u ook periodieke rapportages. Om te bepalen wat het beste in uw situatie past, zullen we in een persoonlijk gesprek uitgebreid de opties bespreken.

Belastingen

Met betrekking tot onze fiscale dienstverlening staan we particulieren en ondernemers terzijde met hun belastingen, zowel wat betreft binnenlandse als internationale belastingvraagstukken.

Internationale groeiaspiraties?

Nederland is een open economie met een kleine thuismarkt en een grote buitenlandse markt. Er zijn veel internationale contacten en  er is veel grensoverschrijdende arbeid. Om het internationale handelsverkeer zo min mogelijk te belemmeren heeft Nederland met  een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van het betalen van dubbele belasting. In deze belastingverdragen is vastgelegd welk land waarover belasting mag heffen. In die gevallen waarin zowel in Nederland als in het andere land belasting is betaald, zal Nederland altijd voor een compensatie zorgen door of uw buitenlandse inkomen onbelast te laten of de door u in het buitenland betaalde belasting als kostenpost in aftrek toe te laten. Laat u dus niet afschrikken en verleg uw grenzen samen met ons.

Zeer laag belastingtarief en helemaal geen belasting betalen? Jazeker, dat is mogelijk!
De diverse fiscale faciliteiten zijn niet alleen bedoeld ter stimulering van binnenlandse ondernemers om hun afzetmarkt uit te breiden naar het buitenland, maar onze economie is ook gebaat bij buitenlandse ondernemingen die in  Nederland investeren en banen creĆ«ren. Mede dankzij het innovatie box tarief van slechts 5% [tarief geldend vanaf 2012] hebben veel buitenlandse ondernemingen hun research & development activiteiten naar Eindhoven verplaatst en hebben we ons als hightech land op de kaart gezet. Verder zijn de onbelaste deelnemingsdividenden en eveneens onbelaste inkomsten uit royalties en interest populaire exportproducten.

Zekerheid vooraf

Om internationale ondernemingen zekerheid te verschaffen omtrent hoe de Nederlandse fiscus hun winsten zal belasten, bestaat de mogelijkheid hier vooraf afspraken over te maken. Het gaat veelal  om afspraken over de gehanteerde vaste verrekenprijzen en hoe een internationale belastingwet toegepast zal worden.  Dit is nogal delicate materie en het is raadzaam om ons vanaf het begin bij dit traject te betrekken.

Hulp bij belastingcontrole

U krijgt belastingcontrole en uw administratie is niet op orde?
U heeft naheffingsaanslagen ontvangen?
Er dreigt beslaglegging?
U heeft een ander probleem met de belastingdienst?
GOED DAT U ONS HEEFT GEVONDEN! Neem vandaag contact met ons op om voor u aan de slag te gaan.

Interim opdrachten & Support

Wilt u zelf  uw administratie inboeken, dan kunnen we u hierbij persoonlijke begeleiding bieden. Dit geldt ook voor ondersteuning van uw administratief medewerkers die kennis tekort komen bij het verwerken van uw boekhouding.
Verder kunt u bij ons terecht voor projectmatige opdrachten op het gebied van administraties en belastingvraagstukken, tijdelijke vervanging van uw financieel directeur of hoofd boekhouding en ondersteuning bij de jaarafsluiting.

Support service

Misschien doet u uw boekhouding zelf; het leek zo makkelijk, maar de praktijk is toch anders. U loopt regelmatig vast, twijfelt of u het allemaal wel goed invoert, kloppen de gegevens in de btw aangifte? Geen nood, wij zijn de boekhouddokter, kennen de boekhoud- en fiscale regels en helpen u graag. 

Iedereen kan support vragen, ongeacht met welk boekhoudpakket u werkt. 

Stamrecht BV – gouden handdruk en stakingswinst

Wat is een stamrecht en hoe ontstaat deze?

Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen. Brengt u het stamrecht niet onder bij een verzekeraar, maar richt u hiervoor zelf een besloten vennootschap op, dan wordt het een stamrecht BV genoemd. De stamrecht BV is meestal bedoeld voor uw eigen pensioen en wordt opgericht in de gevallen van gouden handdrukontvangst bij ontslag en verkoopwinst behaald met het staken van de onderneming. Door de ontslagvergoeding of de stakingswinst in een stamrecht bv te storten, wordt belastingbetaling uitgesteld tot het moment van periodieke uitkering van het stamrecht. Een ander voordeel van de stamrecht BV is dat bij vererving het geld altijd in de BV blijft.

Vanaf 1 januari 2014 kan een gouden handdruk niet meer onbelast worden omgezet in een stamrecht: deze is direct belast. Voor 1 januari 2014 had u bij toekenning van een ontslagvergoeding (gouden handdruk), drie keuzes:

  1. De ontslagvergoeding direct netto laten uitbetalen.
  2. De ontslagvergoeding in een lijfrentepolis of een bankspaarproduct storten.
  3. De ontslagvergoeding zelf beheren in uw eigen stamrecht bv.

Wat zijn de verschillen en hoe werkt het?

Netto uitbetaling

Vanaf 1 januari 2014 is het onbelast ontvangen van een ontslagvergoeding dus niet meer mogelijk. Er moet direct belasting over het bedrag worden betaald. Bij gouden handdrukken gaat het vaak om hoge bedragen en zal al gauw het hoogste inkomstenbelastingtarief van toepassing zijn. De oude stamrecht BV maakt het mogelijk om de te betalen belasting uit te stellen tot het moment dat de  periodieke uitkeringen ingaan. Het voordeel is dat deze kleinere bedragen  tegen een lager belastingtarief belast zijn. Voor de stamrechten van voor 1 januari 2014 verandert dit niet.

Lijfrentepolis, bankspaarrekening of stamrecht bv

In plaats van de ontslagvergoeding netto te laten uitbetalen, kan het bedrag gestort worden in een lijfrentepolis, op een bankspaarrekening of in een stamrecht bv. Voor al deze vormen geldt dat u pas inkomstenbelasting betaalt op het moment dat de bedragen aan u uitgekeerd worden. Uitkering zal veelal geschieden bij het bereiken van de 65ste verjaardag of later. Het voordeel zit in het lagere belastingtarief dat voor pensioengerechtigden geldt. Uiteraard is alles afhankelijk van wetswijzigingen en de wetgeving op het moment van uitkering.

-Zowel met de lijfrentepolis, de bankspaarrekening als met de stamrecht bv stelt u belastingbetaling uit.

-De lijfrenteverzekeraar neemt u administratieve rompslomp uit handen, maar de kosten die in rekening worden gebracht kunnen behoorlijk oplopen en de rendementen zijn onzeker.

-Met een bankspaarrekening blijft het geld altijd van u en na uw overlijden gaat het naar uw erfgenamen.

-Met de eigen stamrecht bv bepaalt u zelf hoe u uw geld wilt beheren en het geld blijft ook na vererving in de bv. InterCount stelt jaarlijks tegen  een gering bedrag de jaarrekening voor u samen en verzorgt de aangifte vennootschapsbelasting van de bv.

Liquidatie van uw onderneming

Het liquideren van de onderneming, het overdragen of verkopen heeft fiscale consequenties. Zowel voor de eenmanszaak als voor rechtspersonen. Wat zijn de fiscale mogelijkheden en formele procedures? Wij ondersteunen u graag bij dit proces.