Werk en Gezondheid

In deze speciale uitgave van Werk en Gezondheid aandacht voor de onderwerpen:Ziekteverzuim en bedrijfsarts, Arboarts is geen bedrijfsarts, Ongelijke behandeling op het werk, 7 tips bij afloop tijdelijk contract, Herziene Richtlijn zwangerschap en werk en Werk en zorg combineren.

Nieuwsbrief Werk & Gezondheid-september 2018
In deze speciale uitgave van Werk en Gezondheid aandacht voor de onderwerpen:Ziekteverzuim en bedrijfsarts, Arboarts is geen bedrijfsarts, Ongelijke behandeling op het werk, 7 tips bij afloop tijdelijk contract, Herziene Richtlijn zwangerschap en werk en Werk en zorg combineren.
Ziekteverzuim valt onder de regels van de Wet verbetering Poortwachter.
Wat is uw rol als werkgever? Hoe gaat u om met ziekmeldingen?
Mag u een werknemer ontslaan wegens ziekte tijdens proeftijd?
Hoe zit het met de werkneemster die tijdens proeftijd zwanger blijkt te zijn?
Hoe om te gaan met de Wet flexibel werken?
Over deze actuele vragen en situaties die zich in de praktijk voordoen leest u meer in deze uitgave van Werk en Gezondheid.