Basis Arbocontract per 1 juli 2018

Op grond van de op 1 juli 2017 aangepaste Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het voor alle
werkgevers verplicht om vanaf 1 juli 2018 een basis Arbocontract te hebben. In dit basiscontract zijn

Op grond van de op 1 juli 2017 aangepaste Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het voor
alle werkgevers verplicht om vanaf 1 juli 2018 een basis Arbocontract te hebben. In dit
basiscontract zijn minimumeisen gesteld voor werkgever, arbodienstverlener en bedrijfsarts.
De rechten en plichten gelden ook voor de werknemers. De werkgever is verantwoordelijk
voor de inhoud van het basiscontract. In overleg met werknemers en arbodienstverleners
kunnen de minimum vereiste taken worden uitgebreid naar een basispluscontract.
Bron: Rijksoverheid