De tijdelijke regeling willekeurige afschrijving 2013

Op 1 juli 2013 is de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving ingegaan. De uitvoering van deze regeling heeft veel vragen opgeroepen, waarna de belastingdienst het een en ander heeft verduidelijkt. De voorwaarden om van de willekeurige afschrijving gebruik te maken alsook de beperkingen van deze regeling,

Op 1 juli 2013 is de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving ingegaan. De uitvoering van deze regeling heeft veel vragen opgeroepen, waarna de belastingdienst het een en ander heeft verduidelijkt. De voorwaarden om van de willekeurige afschrijving gebruik te maken alsook de beperkingen van deze regeling, heb ik overzichtelijk voor u op een rij gezet.


De voorwaarden om gebruik te maken van de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving:

§  U investeert in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen.

§  U heeft in 2013 daadwerkelijk (een deel van) het aankoopbedrag betaald.

  • U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen. Is het bedrijfsmiddel niet voor 1 januari 2016 in gebruik genomen, dan wordt de afschrijving teruggenomen.

Willekeurige afschrijving gaat als volgt:

  • U mag in 2013 maximaal 50% van het daadwerkelijk betaalde investeringsbedrag in één keer afschrijven. Het restant wordt afgeschreven in de normale afschrijvingstermijn van vijf jaar.
  • Voor bedrijfsmiddelen die ná 2013 in gebruik worden genomen, kan slechts versneld  worden afgeschreven over het bedrag dat in 2013 is betaald. Als in 2013 niets is betaald, dan kan ook niet versneld  worden afgeschreven. Dit betekent dat u dan geen gebruik kunt maken van de tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving.

Uitgezonderde bedrijfsmiddelen

Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig mag afschrijven zijn:

  • gebouwen en woonschepen
  • bromfietsen en motorrijwielen
  • personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s)
  • dieren
  • wegen, paden, bruggen, tunnels  en dergelijke
  • immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen).

§       Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u niet willekeurig afschrijven. Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.