Mag mijn gast een e-sigaret gebruiken in mijn zaak?

Ja, een e-sigaret, ook wel elektronische sigaret of super smoker, is toegestaan in de horeca aangezien deze niet onder de Tabakswet valt. De e-sigaret bevat geen tabak en valt daarom niet onder de Tabakswet.

Ja, een e-sigaret, ook wel elektronische sigaret of super smoker, is toegestaan in de horeca aangezien deze niet onder de Tabakswet valt. De e-sigaret bevat geen tabak en valt daarom niet onder de Tabakswet.

Europese discussie

Binnen de EU is er discussie of de e-sigaret onder de geneesmiddelenwetgeving of tabakswetgeving moet vallen. In Nederland wordt er aan gedacht om in afwachting van de Europese regelgeving een apart Warenwetbesluit te maken, met onder meer een leeftijdsgrens.

Rookvrije werkplek

Art. 11a van de Tabakswet, welke ziet op de verplichting van de werkgever om de werknemer te voorzien in een werkplek waarin zij vrij zijn van hinder of overlast door roken van anderen, gaat wat betreft de e-sigaret dan ook niet op.

Niet verboden, maar ook niet onschuldig

Kortom: voor de e-sigaret geldt op dit moment dus geen rookverbod op basis van de Tabakswet. Anders dan de advertenties suggereren is de damp die wordt uitgeblazen zeker niet onschuldig. Lees meer daarover op de website van het Trimbos-insituut.

Wilt u de e-sigaret weren uit uw bedrijf dan kunt u dit opnemen in uw huisregels.

Bron: KHN februari 2014