Vorderingen tussen echtgenoten: Besluit over gevolgen huwelijksvermogensrecht

Sinds 2012 geldt nieuw huwelijksvermogensrecht. De bepalingen rondom vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten zijn daarbij gewijzigd. De mogelijke gevolgen van deze bepalingen op diverse fiscale regelingen

Besluit | 15-03-2013 | Ministerie van Financiën

Sinds 2012 geldt nieuw huwelijksvermogensrecht. De bepalingen rondom vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten zijn daarbij gewijzigd (artikel 1:87 BW). De mogelijke gevolgen van deze bepalingen op diverse fiscale regelingen worden op dit moment nog nader geanalyseerd. Vooruitlopend op de definitieve analyse wordt voor zover nodig goedgekeurd dat voor de inkomstenbelasting geen overdracht of ontstaan van een fiscaal relevant belang bij het goed zelf wordt aangenomen bij een plicht tot, respectievelijk recht op, vergoeding, als bedoeld in artikel 1:87 BW.

Download hier het besluit BLKB2013 233, VPBWI, Besluit over gevolgen huwelijksvermogensrecht