Wijziging partnerbegrip voor toeslagen

Het partnerbegrip wordt gewijzigd. De staatssecretaris heeft bij besluit bekend gemaakt dat per 1 januari 2013 het partnerbegrip in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt gewijzigd. Deze wijziging

De staatssecretaris heeft bij besluit bekend gemaakt dat per 1 januari 2013 het partnerbegrip in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt gewijzigd. Deze wijziging was al aangekondigd in de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 en de Overige fiscale maatregelen 2012. Destijds is besloten om het nieuwe partnerbegrip pas in te voeren op het moment dat het nieuwe automatiseringssysteem van de Belastingdienst/Toeslagen is geïmplementeerd. Dat is per 1 januari 2013 het geval.
Vanaf 1 januari 2013 sluit het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen aan bij het partnerbegrip van artikel 5a Algemene wet rijksbelastingen. De belangrijkste wijziging is dat het partnerschap tussen echtgenoten pas verbreekt als een verzoek tot echtscheiding is ingediend en de echtgenoten niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
Ook wordt per 1 januari 2013 artikel 50 van de Zorgverzekeringswet aangepast. Voortaan kan de inspecteur ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet of voorschotten terugvorderen. Deze laatste wijziging was reeds aangekondigd in de Fiscale verzamelwet 2011. ….