Pas op voor de vermogenstoets

Vanaf 1 januari 2013 gaan mensen met vermogen (spaargeld) vaker zelf betalen omdat ze minder snel recht hebben op toeslagen en AWBZ.

De vermogenstoets bestond altijd al voor huurtoeslag, bijstand en bepaalde aan gemeentelijke heffingen gekoppelde kwijtscheldingsregelingen. Nu gaat het per 1 januari 2013 ook gelden voor de zorgtoeslag en het kind-gebonden budget. Voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zal het vermogen veel zwaarder gaan meetellen voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage. Dit betekent dat uitkeringen en toeslagen steeds meer afhangen van uw box 3-inkomen. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen per regeling.

Vanaf 1 januari 2013 gaan mensen met vermogen (spaargeld) vaker zelf betalen omdat ze minder snel recht hebben op toeslagen en AWBZ.

De vermogenstoets bestond altijd al voor huurtoeslag, bijstand en bepaalde aan gemeentelijke heffingen gekoppelde kwijtscheldingsregelingen. Nu gaat het per 1 januari 2013 ook gelden voor de zorgtoeslag en het kind-gebonden budget. Voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zal het vermogen veel zwaarder gaan meetellen voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage. Dit betekent dat uitkeringen en toeslagen steeds meer afhangen van uw box 3-inkomen. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen per regeling.

!!Wilt u de toeslagen niet aan uw neus voorbij laten gaan, neem dan contact met ons op over hoe u uw vermogen omlaag kunt krijgen!!
■ Huurtoeslag
Voor het krijgen van huurtoeslag is het box 3-vermogen van belang. Wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling (in 2012 € 21.139 tot € 98.246, afhankelijk van de persoonlijke en financiële situatie) krijgt geen huurtoeslag meer. Deze regeling bestaat al jaren, maar in 2012 is de vrijstelling voor minderjarige kinderen in box 3 afgeschaft. De maximale vrijstelling voor ouders is daardoor lager, waardoor ouders minder snel in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het bezit van een auto telt niet mee voor de vermogenstoets huurtoeslag.

■ Zorgtoeslag en kind-gebonden budget
Vanaf 2013 is het box 3-vermogen ook van invloed op de zorgtoeslag en het kind-gebonden budget. Wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling plus € 80.000 ontvangt vanaf volgend jaar geen zorgtoeslag en geen kind-gebonden budget. Het bedrag van € 80.000 wordt niet verdubbeld en geldt dus zowel voor alleenstaanden als voor partners samen. Het maximum vermogen voor zorgtoeslag en kind-gebonden budget ligt tussen € 101.139 en € 178.246.

Wat telt niet mee voor de vermogenstoets voor zorgtoeslag of kind-gebonden budget?
– het bezit van een auto
– de overwaarde van de eigen woning
– smartengeld, schadevergoedingen en vermogen van minderjarige kinderen waarover u niet kunt beschikken (bijvoorbeeld geld afkomstig van een erfenis en dat alleen met toestemming van de rechter opgenomen kan worden).

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.toeslagen.nl

■ Bijstand en kwijtscheldingsregelingen
Er is een vermogenstoets voor bijstand en ook voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. Naast spaargeld tellen het eigen huis (boven een bepaalde vrijstelling) en de auto mee. Voor bijstand geldt een maximaal vermogen van € 5.685 voor alleenstaanden en voor partners € 11.370. Voor de kwijtscheldingsregelingen gelden landelijke normen, maar de regeling zelf wordt op gemeentelijk niveau uitgevoerd. Er geldt een vermogensnorm van ongeveer € 1.450 voor alleenstaanden en ongeveer € 2.000 voor partners.

■ AWBZ en WMO
Voor de AWBZ en de WMO gelden een eigen bijdrage en wordt niet gewerkt met de vermogenstoets. De te betalen eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen (dat is het totale inkomen van box 1, 2 en 3). In het verzamelinkomen is 4% van het niet-vrijgestelde box 3-vermogen opgenomen. Wordt het wetsvoorstel ‘vermogensinkomensbijtelling‘ aangenomen, dan zal vanaf 2013 nog eens 8% van het box 3-vermogen bij het toets-inkomen worden opgeteld, waardoor in totaal 12% van het niet-vrijgestelde box 3-vermogen gaat meetellen voor het bijdrage-inkomen. Omdat het toets-inkomen hoger wordt, zal ook de te betalen eigen bijdrage hoger worden.
Op publicatiemoment van dit artikel is het niet bekend of de vrijgestelde groene beleggingen in box 3 gaan meetellen voor de vermogensinkomensbijtelling!
Voor de eigen bijdrage is het verzamelinkomen van twee jaar geleden bepalend. Voor 2013 geldt dus het verzamelinkomen van 2011. Is uw inkomen inmiddels lager, dan kunt u onder voorwaarden uitgaan van het verzamelinkomen in het lopende kalenderjaar. Voor de aanvraag in 2013 geldt dan het inkomen van 2013. Meer informatie over de voorwaarden en uitvoering vindt u op www.hetcak.nl