Zorgpremie en zorgtoeslag

De veel rumoer veroorzaakte inkomensafhankelijke zorgpremie gaat toch niet door. VVD & PvdA hebben aangekondigd het regeerakkoord aan te passen. De premie Zorgverzekeringswet wordt niet afhankelijk van het inkomen en ook de zorgtoeslag zal blijven bestaan.

De veel rumoer veroorzaakte inkomensafhankelijke zorgpremie gaat toch niet door. VVD & PvdA hebben aangekondigd het regeerakkoord aan te passen. De premie Zorgverzekeringswet wordt niet afhankelijk van het inkomen en ook de zorgtoeslag zal blijven bestaan.

Echter, om het ontstane budgettaire gat als gevolg van deze aanpassingen te dichten, worden de volgende aanpassingen in de inkomstenbelasting doorgevoerd:
[list type=”pointerlist3″]

  • De huidige tarieven van 42% en 52% voor de inkomstenbelasting zullen de komende jaren niet worden verlaagd. In de tweede en derde schijf gaat een tarief gelden van 42% en in de vierde schijf een tarief van 52%.
  • Het gevolg is dat er meer inkomen onder het 42% tarief zal vallen. In 2017 ligt de grens tussen het 42%- en 52%-tarief bij een inkomen van € 62.941.
  • De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 75. Deze heffingskorting wordt echter inkomensafhankelijk: op het inkomen tussen € 20.935 en € 62.941 wordt de korting met 3% afgebouwd, waardoor hoge inkomens tot maximaal 1.262 euro minder algemene heffingskorting krijgen. Voor ouderen met een inkomen vanaf € 60.600 bedraagt de algemene heffingskorting dan nul. De ouderenkorting wordt op inkomens tussen € 60.600 en einde derde schijf met 3% afgebouwd naar € 92,50. De afbouw van de algemene heffingskorting wordt gecompenseerd via een verhoging van de algemene heffingskorting met € 160 en een verhoging van de arbeidskorting met € 300.
  • De arbeidskorting wordt verhoogd met € 388. Voor inkomens boven de € 110.000 wordt deze echter afgebouwd tot € 0.
  • Voor de gevolgen van de aanpassingen WW uitkering en ontslagrecht wordt extra geld beschikbaar gemaakt.

[/list]
Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) blijft er sprake van herverdeling van hoge naar lage inkomens, maar in mindere mate dan in de CPB Notitie van 29 oktober 2012.
Meer informatie in de doorrekening van het CPB vindt u op http://www.cpb.nl/publicatie/actualisatie-analyse-economische-effecten-financieel-kader-regeerakkoord.