Geen dubbele belastingheffing op Nederlands pensioen in Belgie

Inwoners van België die meer dan € 25.000 pensioen uit Nederland ontvangen, werden sinds 1 januari 2018 geconfronteerd met het feit dat Nederland belasting ging heffen over hun pensioenuitkering. Deze heffing kwam bovenop de Belgische belastingheffing

Inwoners van België die op jaarbasis meer dan € 25.000 bruto pensioen uit Nederland ontvangen,
werden sinds 1 januari 2018 geconfronteerd met het feit dat Nederland belasting ging heffen over hun pensioenuitkering.Deze heffing kwam bovenop de belastingheffing in België. Er is dus sprake van dubbele belastingheffing.Dit probleem is nu door de staatssecretaris van Financiën, de heer M. Snel, opgelost.

Bij welke pensioenuitkeringen ontstond het probleem van dubbele belastingheffing?

Het ging om pensioenuitkeringen aan inwoners van België die voortvloeien uit een Nederlandse privaatrechtelijke
dienstbetrekking en die méér dan € 25.000 bruto per kalenderjaar bedragen.

Hoe kon dubbele belastingheffing ontstaan?

Het belastingverdrag met België wijst de bevoegdheid om belasting te heffen over die pensioenen in beginsel toe aan de woonstaat van de pensioengerechtigde; in dit geval dus België. Nederland mag ook belasting heffen als het pensioen in België “onvoldoende” wordt belast. En hierover ontstond onduidelijkheid,omdat de Belgische belastingrechter onlangs in verschillende zaken heeft beslist dat België naar zijn nationale recht het uit Nederland afkomstige pensioen niet of niet helemaal in de belastingheffing kan betrekken. Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat België pensioenen uit Nederland onvoldoende in de belastingheffing kan betrekken en dat het heffingsrecht daardoor naar Nederland verschuift. Om te voorkomen dat het pensioen onbelast blijft, heeft de Nederlandse fiscus met ingang van 2018 alle goedkeuringen om geen loonbelasting in te houden op het Nederlandse pensioen, ingetrokken. Met het gevolg dat dit in concrete situaties kon leiden tot dubbele belastingheffing. Dit probleem is nu dus opgelost.

Bronnen: Ministerie van Financiën en Rijksoverheid