Informatie in vooringevulde aangifte niet altijd juist

De Belastingdienst heeft belastingplichtigen opgeroepen om de vooraf ingevulde aangifte altijd goed te controleren.

Vanaf 1 maart 2018 moet de aangifte inkomstenbelasting worden ingediend.
De Belastingdienst heeft belastingplichtigen opgeroepen om de vooraf ingevulde aangifte altijd goed te controleren.
De informatie die de fiscus onder meer ontvangt van werkgevers,uitkeringsinstanties, banken en verzekeraars is
niet altijd betrouwbaar.

Iedereen is zelf verantwoordelijk

Sinds een aantal jaren wordt de aangifte inkomstenbelasting door de Belastingdienst alvast ingevuld op basis van
gegevens die zij van voornoemde instanties heeft ontvangen. De fiscus benadrukt echter dat iedereen zelf verantwoordelijk
blijft voor de ingediende aangifte en dat alle vooringevulde gegevens daarom goed moeten worden gecontroleerd en zo nodig aangevuld.

Lijfrentegegevens van Loyalis

Als concreet voorbeeld noemt de Belastingdienst de gegevens over lijfrentepremies die de fiscus heeft ontvangen van
verzekeringsmaatschappij Loyalis. De omschrijving en het polisnummer blijken namelijk in een aantal gevallen onjuist
te zijn. De fiscus roept belastingplichtigen met een lijfrente bij Loyalis daarom op om de gegevens in de aangifte
extra goed te controleren.

Hulp nodig? Wij helpen u graag.

Bronnen: belastingdienst en rijksoverheid