Erfbelasting: geen partnervrijstelling wanneer partner plotseling overlijdt

Een vrouw die samenwoonde, maar geen geregistreerd partnerschap is aangegaan, heeft geen recht op de partnervrijstelling van de erfbelasting. De vrouw woont sinds 2006 samen met haar partner. Zij besluiten pas in augustus 2011 een notariële samenlevingsovereenkomst te sluiten. In september zouden zij een geregistreerd partnerschap aangaan. Enkele dagen daarvoor overlijdt de partner plotseling. De aanslag erfbelasting

De Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer is van mening dat een vrouw die samenwoonde, maar geen geregistreerd partnerschap is aangegaan, geen recht heeft op de partnervrijstelling van de erfbelasting.

De vrouw woont sinds 2006 samen met haar partner. Zij besluiten pas in augustus 2011 een notariële samenlevingsovereenkomst te sluiten. In september zouden zij een geregistreerd partnerschap aangaan. Enkele dagen daarvoor overlijdt de partner plotseling.

De aanslag erfbelasting is opgelegd zonder toepassing van de partnervrijstelling en naar het vreemdentarief. Naar aanleiding van het verzoek aan de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft de inspecteur met toepassing van de hardheidsclausule alsnog het partnertarief toegepast. Dit in verband met het onverwacht overlijden van de partner kort voor de geplande datum van partnerregistratie.

De Staatssecretaris van Financiën is van mening dat voor een verdergaande tegemoetkoming geen ruimte is. De vrouw heeft geen recht op de partnervrijstelling. Er is geen sprake van volledige gelijkstelling met geregistreerde partners of gehuwden. De Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven volgt de staatssecretaris in dit standpunt. De vrouw is in voldoende mate tegemoetgekomen.

Zie ook Kamerstukken II vergaderjaar 2012-2013, 33417, nr 21

Bron: Vakstudienieuws 08.04.2013