Hoge boete voor niet melden arbeidsongeval

Het niet direct melden van een ernstig arbeidsongeval in uw onderneming bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [Inspectie SZW] heeft een boete tot gevolg die kan oplopen tot € 50.000. In de

Het niet direct melden van een ernstig arbeidsongeval in uw onderneming bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [Inspectie SZW] heeft een boete tot gevolg die kan oplopen tot € 50.000. In de online te raadplegen vernieuwde brochure Meldingsplicht arbeidsongevallen van de inspectiedienst leest u meer over de meldingsplicht voor werkgevers bij arbeidsongevallen en de boete die met ingang van 1 januari 2013 fors verhoogd is.

Volgens de Arbowet moet uw onderneming ernstige arbeidsongevallen direct melden aan de Inspectie SZW. Het gaat om ongevallen die hebben geleid tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood van een medewerker. Ook als zich een ongeval voordoet dat in eerste instantie niet ernstig lijkt, maar uiteindelijk toch leidt tot blijvend letsel of een ziekenhuisopname geldt de meldingsplicht. De meldingsplicht geldt zowel voor vaste als middels derden ingehuurde arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten.

Hoe moet u een ongeval melden?

Een dodelijk ongeval van een werknemer of uitzendkracht moet direct worden gemeld via het telefoonnummer 0800-5151. Andere meldingsplichtige ongevallen kunt u ook melden via een formulier op de website van de Inspectie SZW.

De boete bij het niet doen van de melding kan oplopen tot € 50.000.

Financieel risico arbeidsongeval

Het financiële risico is in werkelijkheid nog groter. Naast een eventuele boete van de inspectiedienst kan het slachtoffer ook nog een civiele rechtszaak starten om een schadevergoeding te eisen. Het is dus erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de veiligheid binnen uw onderneming zo optimaal mogelijk geregeld is.