Onderzoeksplicht bij ontbreken BTW nummer op factuur

Ondernemers die facturen ontvangen waarop het BTW nummer van de leverancier ontbreekt, lopen het risico dat de op de factuur vermelde BTW niet teruggevorderd kan worden.

Sterker nog: ontbreekt het BTW nummer op de factuur, dan geldt een onderzoekplicht.

Ondernemers die facturen ontvangen waarop het BTW nummer van de leverancier ontbreekt, lopen het risico dat de op de factuur vermelde BTW niet teruggevorderd kan worden. Sterker nog: ontbreekt het BTW nummer op de factuur, dan geldt een onderzoekplicht. Deze onderzoeksplicht werd nogmaals herhaald in de uitspraak van Rechtbank Noord Holland op 31 juli 2019: “..een ondernemer behoort onderzoek te doen als zijn grootste leverancier diverse facturen verstrekt zonder BTW identificatienummer. Er kan namelijk sprake zijn van BTW fraude, waardoor er geen recht is op aftrek van voorbelasting”.

Deze uitspraak geeft aanleiding om de factuurvereisten nogmaals onder de aandacht te brengen. Een factuur moet minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:
uw volledige naam en adres en die van uw afnemer
uw BTW en KvK nummer
de datum waarop de factuur is uitgereikt
een opeenvolgend factuurnummer (hiermee wordt doorlopende nummering bedoeld)
een omschrijving, hoeveelheid, aantal van de goederen of diensten die u hebt geleverd
de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
het factuurbedrag exclusief de btw
het btw-tarief dat u in rekening brengt
het btw bedrag
·        Het opmaken van de factuur in een andere muntsoort dan de euro is niet verboden. Dit zal zich vooral voordoen in het internationale handelsverkeer buiten de EURO zone.
·        Op de website van de belastingdienst staan ook de aangepaste regels voor facturen voor bijvoorbeeld margegoederen, btw verlegging en EU transacties.
 
Meer informatie en geraadpleegde bronnen:
Website Belastingdienst
Wet op de Omzetbelasting 1968, artikel 15 eerste lid sub a
Rechtbank Noord-Holland, uitspraak 31 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5926

Werk en Gezondheid

Geboorteverlof, Nieuwe Arbeidswet, Transitievergoeding bij inlevering van arbeidsuren, Gezondheidscontroles op het werk, Leaseauto kwijt na ziekmelding? Hoe dit zit leest u

Gezondheidscontroles op het werk, Geboorteverlof, Transitievergoeding bij inlevering van arbeidsuren, Leaseauto kwijt na ziekmelding? Weet u de antwoorden op deze vragen? En hoe zit het met de Nieuwe Arbeidswet? U leest het in Werk & Gezondheid, de periodieke nieuwsbrief van onze kennispartner DRW Juridische Diensten. We sturen u deze graag toe. Bel of mail ons.

Eindejaarsstips 2018

In onze Eindejaarstips 2018 treft u wetswijzigingen per 1 januari 2019 en aandachtspunten
en tips om u te helpen bij het afsluiten van het huidige boekjaar en het goed opstarten van 2019.
Maak uw administratie gereed voor het nieuwe btw tarief van 9%.
Wilt u de BV in of juist uit?
Wilt u dividend uitkeren? Wat zijn de regels?
De handige inhoudsopgave helpt u snel op weg met de onderwerpen.
Denkt u ook aan noodzakelijke notariële contractwijzigingen?

Eindejaarstips 2018 om het jaar fiscaal goed af te sluiten en 2019 goed te beginnen
In onze Eindejaarstips 2018 treft u wetswijzigingen per 1 januari 2019 en aandachtspunten
en tips om u te helpen bij het afsluiten van het huidige boekjaar en het goed opstarten van 2019.
Maak uw administratie gereed voor het nieuwe btw tarief van 9%.
Wilt u de BV in of juist uit?
Wilt u dividend uitkeren? Wat zijn de regels?
De handige inhoudsopgave helpt u snel op weg met de onderwerpen.
Denkt u ook aan noodzakelijke notariële contractwijzigingen? Klik op onderstaande link om het document te openen.

InterCount_Eindejaarstips 2018

Auto van de zaak?

Auto van de zaak?
Wanneer wel, wanneer niet? Hoe zit het met de BTW en de Loonbelasting? Mag u de auto van de zaak ook privé gebruiken? Er zijn een heleboel wettelijke regels en

Wanneer wel, wanneer niet?
Hoe zit het met de BTW en de Loonbelasting?
Mag u de auto van de zaak ook privé gebruiken?

Er zijn een heleboel wettelijke regels die antwoorden op deze vragen niet makkelijk maken!
Worden de fiscale regels en voorwaarden niet goed toegepast, dan kunnen de financiële consequenties ernstig zijn.

Slechts enkele vragen die een rol spelen: bent u werknemer, ZZP-er of DGA ? Heeft u al een auto van de zaak?Gebruikt u uw privé auto voor de zaak? Bent u verplicht een rittenadministratie bij te houden? Wat gebeurt er als u de auto van de zaak verkoopt? Is een verkeersboete aftrekbaar? Wat is een zuinige auto? Hoe berekent u het privé gebruik van de auto? Op al deze vragen en meer geven wij de antwoorden en berekenen de beste oplossing in uw specifieke situatie!

Kleine pensioenen vervallen

Kleine pensioenbedragen tot € 2 per jaar vervallen vanaf 1 januari 2019. Wilt u deze pensioenen behouden,

Kleine pensioenbedragen tot € 2 per jaar vervallen vanaf 1 januari 2019. Wilt u deze pensioenen behouden, neem dan contact op met het pensioenfonds voor afkoop of overdracht. Kleine pensioenen tussen € 2 en € 474,11 bruto per jaar kunnen niet worden afgekocht, maar wel worden samengevoegd met uw huidige pensioen. Vanaf het moment van samenvoeging kunt u dit pensioen automatisch meenemen naar uw nieuwe werkgever. Hierdoor komen kleine pensioenen niet te vervallen als er van baan wordt veranderd.
Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl en mijnpensioenoverzicht.nl

Werk en Gezondheid

In deze speciale uitgave van Werk en Gezondheid aandacht voor de onderwerpen:Ziekteverzuim en bedrijfsarts, Arboarts is geen bedrijfsarts, Ongelijke behandeling op het werk, 7 tips bij afloop tijdelijk contract, Herziene Richtlijn zwangerschap en werk en Werk en zorg combineren.

Nieuwsbrief Werk & Gezondheid-september 2018
In deze speciale uitgave van Werk en Gezondheid aandacht voor de onderwerpen:Ziekteverzuim en bedrijfsarts, Arboarts is geen bedrijfsarts, Ongelijke behandeling op het werk, 7 tips bij afloop tijdelijk contract, Herziene Richtlijn zwangerschap en werk en Werk en zorg combineren.
Ziekteverzuim valt onder de regels van de Wet verbetering Poortwachter.
Wat is uw rol als werkgever? Hoe gaat u om met ziekmeldingen?
Mag u een werknemer ontslaan wegens ziekte tijdens proeftijd?
Hoe zit het met de werkneemster die tijdens proeftijd zwanger blijkt te zijn?
Hoe om te gaan met de Wet flexibel werken?
Over deze actuele vragen en situaties die zich in de praktijk voordoen leest u meer in deze uitgave van Werk en Gezondheid.

Basis Arbocontract per 1 juli 2018

Op grond van de op 1 juli 2017 aangepaste Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het voor alle
werkgevers verplicht om vanaf 1 juli 2018 een basis Arbocontract te hebben. In dit basiscontract zijn

Op grond van de op 1 juli 2017 aangepaste Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het voor
alle werkgevers verplicht om vanaf 1 juli 2018 een basis Arbocontract te hebben. In dit
basiscontract zijn minimumeisen gesteld voor werkgever, arbodienstverlener en bedrijfsarts.
De rechten en plichten gelden ook voor de werknemers. De werkgever is verantwoordelijk
voor de inhoud van het basiscontract. In overleg met werknemers en arbodienstverleners
kunnen de minimum vereiste taken worden uitgebreid naar een basispluscontract.
Bron: Rijksoverheid

Na 30 jaar echtscheiding alsnog verdeling pensioen

Na 30 jaar echtscheiding alsnog verdeling van het pensioen.
Man en vrouw trouwen in 1964 in gemeenschap van goederen. Gedurende het huwelijk bouwt de man pensioen op bij het ABP. In 1985 scheiden zij en vergeten bij de financiële afwikkeling van het huwelijk het pensioen te delen.

Man en vrouw trouwen in 1964 in gemeenschap van goederen. Gedurende het huwelijk bouwt de man pensioen op bij het ABP. In 1985 scheiden zij en vergeten bij de financiële afwikkeling van het huwelijk het pensioen te delen. Pas nadat haar schoondochter daarover een opmerking maakt, eist de vrouw in 2015 de helft van het ouderdomspensioen op. Voor dit verzoek worden de uitgangspunten van het arrest Boon/Van Loon (Hoge Raad 27 november 1981) in
stelling gebracht. De vrouw is inmiddels 77 jaar oud en haar ex-man 75 jaar oud. De man ontvangt al 10 jaar pensioen.

In eerste aanleg wijst de rechtbank de tot de echtscheidingsdatum opgebouwde pensioenaanspraken toe aan de man.
Het reeds uitgekeerde pensioen hoeft niet verrekend te worden omdat er sprake is van rechtsverwerking. Maar dat geldt niet voor het nog uit te keren pensioen. Omdat er vanaf 1 februari 2015 geen sprake meer is van onredelijke benadeling van de man veroordeelt de rechtbank de man om vanaf dat moment een deel van het maandelijks te ontvangen pensioen door te betalen aan de ex-vrouw. De man is het daar niet mee eens en stelt dat er ook voor het vanaf 1 februari 2015 uit te keren pensioen sprake is van rechtsverwerking.

In hoger beroep stelt het hof vast dat ook bij gewezen echtgenoten het beginsel van redelijkheid en billijkheid geldt. Man en vrouw hebben niet geweten dat het pensioen gedeeld moest worden. De gevolgen van deze onwetendheid kunnen niet uitsluitend voor rekening en risico van één van partijen komen. Het hof bekrachtigt hiermee het vonnis van de rechtbank.

Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3623
Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Ondernemers en de Wet beperkte gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gemoderniseerd.
Dit houdt in dat de automatische gemeenschap van goederen door het huwelijk, niet meer geldt.
Zijn er geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gemoderniseerd.
Dit houdt in dat de automatische gemeenschap van goederen door het huwelijk, niet meer geldt.
Zijn er geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan geldt vanaf 1 januari 2018 dat getrouwd wordt
met ‘beperkte gemeenschap van goederen’. De Kamer van Koophandel heeft over de gevolgen hiervan
voor partners met een onderneming een artikel gepubliceerd, welke via onderstaande link te lezen is.

www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten-of-overnemen/de-beperkte-gemeenschap-van-goederen/