Eindejaarsstips 2018

In onze Eindejaarstips 2018 treft u wetswijzigingen per 1 januari 2019 en aandachtspunten
en tips om u te helpen bij het afsluiten van het huidige boekjaar en het goed opstarten van 2019.
Maak uw administratie gereed voor het nieuwe btw tarief van 9%.
Wilt u de BV in of juist uit?
Wilt u dividend uitkeren? Wat zijn de regels?
De handige inhoudsopgave helpt u snel op weg met de onderwerpen.
Denkt u ook aan noodzakelijke notariële contractwijzigingen?

Eindejaarstips 2018 om het jaar fiscaal goed af te sluiten en 2019 goed te beginnen
In onze Eindejaarstips 2018 treft u wetswijzigingen per 1 januari 2019 en aandachtspunten
en tips om u te helpen bij het afsluiten van het huidige boekjaar en het goed opstarten van 2019.
Maak uw administratie gereed voor het nieuwe btw tarief van 9%.
Wilt u de BV in of juist uit?
Wilt u dividend uitkeren? Wat zijn de regels?
De handige inhoudsopgave helpt u snel op weg met de onderwerpen.
Denkt u ook aan noodzakelijke notariële contractwijzigingen? Klik op onderstaande link om het document te openen.

InterCount_Eindejaarstips 2018

Auto van de zaak?

Auto van de zaak?
Wanneer wel, wanneer niet? Hoe zit het met de BTW en de Loonbelasting? Mag u de auto van de zaak ook privé gebruiken? Er zijn een heleboel wettelijke regels en

Wanneer wel, wanneer niet?
Hoe zit het met de BTW en de Loonbelasting?
Mag u de auto van de zaak ook privé gebruiken?

Er zijn een heleboel wettelijke regels die antwoorden op deze vragen niet makkelijk maken!
Worden de fiscale regels en voorwaarden niet goed toegepast, dan kunnen de financiële consequenties ernstig zijn.

Slechts enkele vragen die een rol spelen: bent u werknemer, ZZP-er of DGA ? Heeft u al een auto van de zaak?Gebruikt u uw privé auto voor de zaak? Bent u verplicht een rittenadministratie bij te houden? Wat gebeurt er als u de auto van de zaak verkoopt? Is een verkeersboete aftrekbaar? Wat is een zuinige auto? Hoe berekent u het privé gebruik van de auto? Op al deze vragen en meer geven wij de antwoorden en berekenen de beste oplossing in uw specifieke situatie!

Kleine pensioenen vervallen

Kleine pensioenbedragen tot € 2 per jaar vervallen vanaf 1 januari 2019. Wilt u deze pensioenen behouden,

Kleine pensioenbedragen tot € 2 per jaar vervallen vanaf 1 januari 2019. Wilt u deze pensioenen behouden, neem dan contact op met het pensioenfonds voor afkoop of overdracht. Kleine pensioenen tussen € 2 en € 474,11 bruto per jaar kunnen niet worden afgekocht, maar wel worden samengevoegd met uw huidige pensioen. Vanaf het moment van samenvoeging kunt u dit pensioen automatisch meenemen naar uw nieuwe werkgever. Hierdoor komen kleine pensioenen niet te vervallen als er van baan wordt veranderd.
Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl en mijnpensioenoverzicht.nl

Werk en Gezondheid

In deze speciale uitgave van Werk en Gezondheid aandacht voor de onderwerpen:Ziekteverzuim en bedrijfsarts, Arboarts is geen bedrijfsarts, Ongelijke behandeling op het werk, 7 tips bij afloop tijdelijk contract, Herziene Richtlijn zwangerschap en werk en Werk en zorg combineren.

Nieuwsbrief Werk & Gezondheid-september 2018
In deze speciale uitgave van Werk en Gezondheid aandacht voor de onderwerpen:Ziekteverzuim en bedrijfsarts, Arboarts is geen bedrijfsarts, Ongelijke behandeling op het werk, 7 tips bij afloop tijdelijk contract, Herziene Richtlijn zwangerschap en werk en Werk en zorg combineren.
Ziekteverzuim valt onder de regels van de Wet verbetering Poortwachter.
Wat is uw rol als werkgever? Hoe gaat u om met ziekmeldingen?
Mag u een werknemer ontslaan wegens ziekte tijdens proeftijd?
Hoe zit het met de werkneemster die tijdens proeftijd zwanger blijkt te zijn?
Hoe om te gaan met de Wet flexibel werken?
Over deze actuele vragen en situaties die zich in de praktijk voordoen leest u meer in deze uitgave van Werk en Gezondheid.

Prinsjesdag 2018

Wat staat er allemaal in het Belastingplan 2019? U leest het in onze Prinsjesdaguitgave 2018.

Prinsjesdagnieuws 2018
Op Prinsjesdag dinsdag 18 september 2018 heeft het kabinet het belastingplan 2019 gepresenteerd. Wat wijzigt er voor particulieren, ondernemers en ondernemingen? U leest het in onze Prinsjesdaguitgave 2018.

Basis Arbocontract per 1 juli 2018

Op grond van de op 1 juli 2017 aangepaste Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het voor alle
werkgevers verplicht om vanaf 1 juli 2018 een basis Arbocontract te hebben. In dit basiscontract zijn

Op grond van de op 1 juli 2017 aangepaste Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het voor
alle werkgevers verplicht om vanaf 1 juli 2018 een basis Arbocontract te hebben. In dit
basiscontract zijn minimumeisen gesteld voor werkgever, arbodienstverlener en bedrijfsarts.
De rechten en plichten gelden ook voor de werknemers. De werkgever is verantwoordelijk
voor de inhoud van het basiscontract. In overleg met werknemers en arbodienstverleners
kunnen de minimum vereiste taken worden uitgebreid naar een basispluscontract.
Bron: Rijksoverheid

Na 30 jaar echtscheiding alsnog verdeling pensioen

Na 30 jaar echtscheiding alsnog verdeling van het pensioen.
Man en vrouw trouwen in 1964 in gemeenschap van goederen. Gedurende het huwelijk bouwt de man pensioen op bij het ABP. In 1985 scheiden zij en vergeten bij de financiële afwikkeling van het huwelijk het pensioen te delen.

Man en vrouw trouwen in 1964 in gemeenschap van goederen. Gedurende het huwelijk bouwt de man pensioen op bij het ABP. In 1985 scheiden zij en vergeten bij de financiële afwikkeling van het huwelijk het pensioen te delen. Pas nadat haar schoondochter daarover een opmerking maakt, eist de vrouw in 2015 de helft van het ouderdomspensioen op. Voor dit verzoek worden de uitgangspunten van het arrest Boon/Van Loon (Hoge Raad 27 november 1981) in
stelling gebracht. De vrouw is inmiddels 77 jaar oud en haar ex-man 75 jaar oud. De man ontvangt al 10 jaar pensioen.

In eerste aanleg wijst de rechtbank de tot de echtscheidingsdatum opgebouwde pensioenaanspraken toe aan de man.
Het reeds uitgekeerde pensioen hoeft niet verrekend te worden omdat er sprake is van rechtsverwerking. Maar dat geldt niet voor het nog uit te keren pensioen. Omdat er vanaf 1 februari 2015 geen sprake meer is van onredelijke benadeling van de man veroordeelt de rechtbank de man om vanaf dat moment een deel van het maandelijks te ontvangen pensioen door te betalen aan de ex-vrouw. De man is het daar niet mee eens en stelt dat er ook voor het vanaf 1 februari 2015 uit te keren pensioen sprake is van rechtsverwerking.

In hoger beroep stelt het hof vast dat ook bij gewezen echtgenoten het beginsel van redelijkheid en billijkheid geldt. Man en vrouw hebben niet geweten dat het pensioen gedeeld moest worden. De gevolgen van deze onwetendheid kunnen niet uitsluitend voor rekening en risico van één van partijen komen. Het hof bekrachtigt hiermee het vonnis van de rechtbank.

Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3623
Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Ondernemers en de Wet beperkte gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gemoderniseerd.
Dit houdt in dat de automatische gemeenschap van goederen door het huwelijk, niet meer geldt.
Zijn er geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gemoderniseerd.
Dit houdt in dat de automatische gemeenschap van goederen door het huwelijk, niet meer geldt.
Zijn er geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan geldt vanaf 1 januari 2018 dat getrouwd wordt
met ‘beperkte gemeenschap van goederen’. De Kamer van Koophandel heeft over de gevolgen hiervan
voor partners met een onderneming een artikel gepubliceerd, welke via onderstaande link te lezen is.

www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten-of-overnemen/de-beperkte-gemeenschap-van-goederen/

Moskee valt onder kerkenvrijstelling OZB

Moskee valt onder kerkenvrijstelling

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat voor de moskee de kerkenvrijstelling van toepassing is en vernietigt de aanslag OZB.

In geschil zijn de ontvangen WOZ-beschikking en de aanslag OZB voor belastingjaar 2015.De vraag was of de moskee
in hoofdzaak, dat wil zeggen voor 70% of meer, bestemd is voor de openbare eredienst en daarom moet worden
vrijgesteld van OZB op grond van de regeling voor uitgezonderde objecten Wet WOZ.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde op 25 januari 2017 dat de kerkenvrijstelling niet van toepassing is op de
moskee, omdat de moskee niet voor ten minste 70% is bestemd voor de openbare eredienst en dat de conferentieruimte niet bedoeld is voor de openbare eredienst.

Echter, Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat het moskeegebouw voor ten minste 70% voor de openbare eredienst wordt gebruikt,zodat is voldaan aan het criterium ‘in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst’. Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de conferentieruimte ook wordt gebruikt voor openbare erediensten. Belanghebbende heeft geloofwaardig verklaard dat de lezingen die in de conferentieruimte plaatsvinden na het vrijdaggebed en de lezingen die op andere voor het Islamitisch geloof belangrijke dagen in de conferentieruimte plaatsvinden dusdanig in het verlengde liggen van de gebedsdiensten, dat zij onderdeel uitmaken van de openbare erediensten in de moskee. Op grond van het voorgaande is de kerkenvrijstelling van toepassing.

Uitspraak Hof Den Bosch, datum: 08-03-2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:1049 Nummer:17/00158

Tips aangifte 2017

Tips voor uw aangifte 2017

Gezamenlijke woning en echtscheiding
Bent u in 2017 gescheiden van uw partner? Dit heeft ook fiscale gevolgen.Zorg dat u de afspraken die u bij uw scheiding heeft gemaakt op een juiste wijze verwerkt in uw aangifte. Heeft u een gezamenlijke eigen woning en blijft uw ex-partner in dit huis wonen? Dan mag u daarvoor een bedrag in aftrek brengen op uw inkomen. Let op! Dit bedrag wordt bij uw ex-partner belast als ontvangen alimentatie.

Financieringskosten eigen woning
Heeft u kosten gemaakt om een lening voor uw nieuwe eigen woning te krijgen?
Of heeft u kosten gemaakt bij het oversluiten van de lening voor uw eigen woning?
Deze kosten kunt u eenmalig aftrekken. Aftrekbare kosten zijn:
– Bemiddelingskosten voor het krijgen van een eigenwoningschuld, zoals advies- en afsluitkosten;
– Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw;
– Taxatiekosten (alleen als de taxatie is gedaan om een lening te krijgen);
– Kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie;
– De royementskosten voor het doorhalen van de oude hypotheek*;
– De boeterente bij het aflossen van de oude eigenwoningschuld*.

* Deze kosten kunt u in aftrek brengen wanneer sprake is van oversluiten.

Bijleenregeling eigen woning
Heeft u de afgelopen drie jaar uw eigen woning verkocht tegen een hogere waarde dan de eigenwoningschuld?
Dan beperkt deze verkoopwinst de hoogte van de eigenwoningschuld voor uw nieuwe woning. Heeft u de nieuwe woning toch voor 100% gefinancierd met een lening, dan kunt u de volledige eigenwoningrente niet aftrekken.

Cryptovaluta in de aangifte 2017
Had u op 1 januari 2017 Bitcoins of een andere soort cryptovaluta? Dan moet u dit aangeven in uw belastingaangifte.
Meestal worden cryptovaluta belast in box 3. U geeft de waarde van de cryptovaluta op 1 januari 2017 aan. Gebruik voor de waardebepaling de meest gebruikelijke koers. Let op! Mocht u cryptovaluta ‘minen’ en hier een opbrengst aan overhouden, dan moet u dit aangeven in box 1 als overige inkomsten.

Inkomsten uit overig werk: PGB, krantenbezorger, vergoeding testpersoon
Naast loon uit dienstverband kunt u meerdere inkomsten hebben. Misschien ziet u het niet altijd als inkomsten en geeft u het niet op in uw belastingaangifte. Hiervoor is echter een speciale rubriek: Inkomsten uit overig werk. Hieronder vallen:
– Inkomsten uit persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer u bijvoorbeeld zorg en/of begeleiding verleent aan een familielid, kan het zijn dat u hiervoor een vergoeding krijgt uit het persoonsgebonden budget van het familielid. Op deze vergoeding wordt geen loonheffing ingehouden, maar deze vergoeding behoort wel tot uw inkomsten.
– Krantenbezorgers. Op de vergoeding die u ontvangt voor de bezorging van kranten of tijdschriften, wordt niet altijd loonheffing ingehouden. Toch behoort de vergoeding tot uw inkomsten.
– Geneesmiddelenonderzoek. Wanneer u deelgenomen heeft aan onderzoek naar geneesmiddelen en hiervoor een vergoeding heeft ontvangen.

Ziektewetuitkering
Ontvangt u een ziektewetuitkering? Dan heeft u recht op arbeidskorting. Om deze te ontvangen moet u de uitkering op de juiste wijze invullen. Geef bij ‘soort inkomsten’ aan dat het een ziektewetuitkering betreft. Wanneer het op een andere manier wordt ingevuld, wordt er namelijk geen rekening gehouden met de arbeidskorting.

Erfenis en box 3
In box 3 wordt uw inkomen uit sparen en beleggen belast. Het belaste vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden, naar de situatie op 1 januari 2017.

Wettelijke verdeling
Wanneer u of uw partner komt te overlijden en er sprake is van een wettelijke verdeling, dan ontvangt de langstlevende echtgenoot de hele erfenis. Heeft u kinderen? Dan hebben deze vaak een vordering op de langstlevende echtgenoot. Pas wanneer beide ouders zijn overleden, kunnen zij de vordering opeisen. Dit komt erop neer dat de overblijvende partner een schuld heeft aan de kinderen. Zolang de kinderen de vordering nog niet kunnen opeisen, hoeven de vordering van de kinderen en de schuld van de langstlevende ouder niet te worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Wanneer de vordering opeisbaar was op 1 januari 2017, moeten de kinderen deze in hun aangifte opnemen bij bezittingen in de rubriek ‘Overige vorderingen’, ook wanneer deze nog niet beschikbaar is gesteld.

Onverdeelde nalatenschap
Wanneer u of uw partner komt te overlijden en er is sprake van een onverdeelde nalatenschap op 1 januari 2017, dan moet iedere erfgenaam zijn aandeel aangeven in de aangifte. Ondanks dat er nog niks verdeeld is. Let op: houdt rekening met het soort bezitting. Behoort een bankrekening bijvoorbeeld tot de onverdeelde boedel, geef uw aandeel dan op bij de rubriek ‘Bank- en spaarrekeningen’. Hebben de kinderen echter een vordering op de langstlevende ouder, dan hoeft de waarde van de vordering niet vermeld te worden, wanneer deze nog niet op te eisen is.

Erfbelasting
Moet u door het overlijden erfbelasting betalen? De op 1 januari 2017 verschuldigde erfbelasting mag u als schuld opnemen in box 3.